Over Christine Klein

Mr Christine Klein is een notarieel juriste in hart en nieren.  Ze is al (meer dan) 30 jaar werkzaam in het notariaat in het Gooi en Amsterdam en wijde omgeving. Ze is enkele jaren notaris in Amsterdam geweest bij het kantoor Klein Binnenkade te Amsterdam als opvolgster van haar tante, mr Laura Klein. Zij is op eigen verzoek eervol gedefungeerd en nu als zelfstandig notarieel juriste werkzaam en vriendschappelijk verbonden aan Woortmann Notarissen te Zeist. 

Mr Christine Klein is een mensenmens. Daarom koos zij na haar juridische opleiding ook voor het mediationvak (sinds 1998). Zij volgde diverse opleidingen op dat gebied, onder andere bij The Lime Tree.

Coaching tot Communicatie is haar motto. Daarbij maakt zij gebruik van haar kennis en ervaring opgedaan bij Phoenix Opleidingen te Utrecht. Zoals NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), TA (Transactionele Analyse) en Familieopstellingen. Christine is ook deskundig op het gebied van transitieprocessen en rouwbegeleiding.

Mr Christine Klein kiest voor een nieuw elan in het notariaat. Cliënten nog beter van dienst zijn bij kwesties op het raakvlak van de juridische en emotionele kwesties bij erfenissen. Een eigentijds geluid voor echte oplossingen binnen de familie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de Algemene Voorwaarden mr Christine Klein & Ma Copine BV 08.02.2024 zodat deze en de Privacyvoorwaarden en klachtenregeling https://www.notaris.nl/de-notaris/klachten-over-de-notaris van toepassing zijn). Zij is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

NB tijdelijk is in de header van deze site een foto geplaatst van sculptuur van Miro in Fondation Maeght inSt Paul de Vence, waarschijnlijk gemaakt door Guy Lerdung (7/8/23)