Nalatenschapsmediation

Mediation is een effectieve methode om een conflict op te lossen. Geschikt voor diegenen die geen langdurige juridische procedures willen, die durven te kiezen voor een èchte oplossing van hun kwestie. Met extra voordeel dat de kosten vaak veel lager liggen dan bij procederen, er geen door de rechter opgelegde oplossing komt en er vaak veel sneller resultaten worden geboekt.

Partijen gaan gezamenlijk actief op zoek naar een oplossing waar ieder vrede mee kan hebben. Onder begeleiding van een (onafhankelijke, onpartijdige) mediator, die rekening houdt met ieders belangen en de afspraken schriftelijk vastlegt. Nalatenschapsmediation kan een grote toegevoegde waarde voor mensen hebben. Juist voor die lastige kwesties binnen de familie.

Sommige mensen kiezen zelfs voor mediation vòòraf. Preventief, voordat er een erfenis verdeeld moet worden. Alvast de grootste knelpunten wegnemen en vertrouwen herstellen.

Waarom zou u kiezen voor nalatenschapsmediation? Omdat een conflict zo vreselijk veel ontwricht in een mensenleven. En je leven ook echt gaat beheersen. Dit kan vooral ook ingrijpend zijn bij erfenissen.

Je familie blijft familie, of je wilt of niet. En door een conflict kan de afhandeling van de erfenis vreselijk bemoeilijkt worden en soms zelfs jaren stil liggen. De inzet van een vakkundige nalatenschapsmediator kan u veel goeds brengen.

Christine Klein is u graag van dienst met haar ruime kennis en ervaring in de notariële mediationpraktijk.  

“Omdat je het pas gaat zien als je het door hebt“, zoals Cruijff dat zo mooi formuleert. Er is altijd een oplossing alleen door alle emotie kom je als mens nog niet aan oplossingsgericht denken toe.

En als stimulans nog een quote, voor de meest lastige kwesties waarvoor ook echt een oplossing mogelijk is: “Hoe breder de kloof, hoe mooier de brug “(Drs Donald Mac Gillavry).

Bent u benieuwd wat Christine Klein voor u kan betekenen? Neem contact met haar op!